Ang mag-asawang matanda na nagtitiis sa sira-sirang bahay at ang babaeng may mabuting kalooban
Kahit inaanay, sira-sira at halos mabuwal na, wala pa ring plano ang mag-asawang lolo Hermie at lola Tuna na lisanin ang kanilang tahanan na nagsilbing kanlungan nila para makalimutan ang mapait na alaala sa pagpanaw noon ng kanilang nag-iisang anak.Source link

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

Let others know about this!

Thank you for sharing :)

Send this to a friend